Stowarzyszenie rodzicielskiej niewydolności serca z ryzykiem niewydolności serca u potomstwa ad 7

Występowanie skurczowej i rozkurczowej niewydolności serca u potomstwa sugeruje, że zmieniona funkcja rozkurczowa, zwiększona sztywność naczyń i skłonność do retencji sodu mogą stanowić dodatkowe mechanizmy. Wreszcie, może istnieć agregacja rodzinna niezidentyfikowanych czynników genetycznych, środowiskowych, behawioralnych i związanych ze stylem życia. Jedną z hipotez o szczególnym znaczeniu jest to, że może występować rodzinna agregacja indeksów przebudowy lewej komory.26 Wcześniejsze badania sugerowały, że masa i wymiary lewej komory są dziedzicznymi cechami.27-29. Ponadto obserwuje się rodzinną agregację zwiększonych wymiarów lewej komory. krewni pacjentów z rozszerzoną kardiomiopatią. Inni badacze wykazali, że zwiększona wielkość i masa lewej komory predysponuje ludzi do zdarzeń związanych z niewydolnością serca, zmniejszoną frakcją wyrzutową lub oboma. 30,31 Wykazaliśmy, że zarówno bezobjawowa dysfunkcja skurczowa lewej komory, jak i kliniczna niewydolność serca występują częściej u potomstwa rodziców. z niewydolnością serca niż u potomstwa rodziców bez niewydolności serca, obserwacja wspierająca hipotezę rodzinnego przebudowy. Jednak ryzyko niewydolności serca u potomstwa pozostało po skorygowaniu o obecność lub brak zawału mięśnia sercowego i masy lewej komory. Obserwacja ta stwarza możliwość, że dodatkowe mechanizmy mogą przyczyniać się do rodzinnej agregacji niewydolności serca, takiej jak rodzinne ryzyko zwiększonej sztywności naczyń lub zmienione połączenie komórkowo-naczyniowe.
Mocne strony naszych badań obejmują wykorzystanie próbki społecznościowej, rutynowe ustalanie czynników ryzyka i gromadzenie danych echokardiograficznych, integrację składników przekrojowych i podłużnych oraz stosowanie standaryzowanych metod oceny niewydolności serca w obu grupach. rodzice i potomstwo. Zastosowanie prospektywnego projektu pozwoliło uniknąć niepożądanych przypominań i niedokładności związanych z historią rodziny zgłoszoną przez samego siebie.32,33
Kilka ograniczeń naszego badania zasługuje na uwagę. Dane echokardiograficzne nie były dostępne dla 23 procent z 2344 potomstwa, którzy żyli w cyklu egzaminacyjnym 6, ponieważ nie uczestniczyli w badaniu. Nieuwzględnienie egzaminów po wstępnym badaniu nie wpłynie jednak na nasze analizy podłużne, ponieważ stwierdzenie zdarzeń związanych z niewydolnością serca nie wymaga obecności w badaniach Framingham Heart Study. Ze względu na niewielką liczbę poszkodowanych potomstwa, badanie nie miało wystarczającej mocy statystycznej do oceny wpływu na ryzyko niewydolności serca związanego z posiadaniem jednej z nich w porównaniu z dwoma dotkniętymi rodzicami lub chorobą matki w porównaniu z chorym ojcem. Ponieważ nasza próbka była wyłącznie biała, uogólnienie wyników na inne rasy lub grupy etniczne jest ograniczone.
Nasza demonstracja zwiększonego rodzinnego ryzyka niewydolności serca sugeruje, ale nie ustanawia, przyczynową zależność czynników genetycznych od procesu chorobowego. Zapewnia także wsparcie dla potrzeb badań w celu zbadania genetycznych podstaw tej złożonej choroby.
Nasze odkrycia potwierdzają sugestie, że należy zebrać informacje na temat niewydolności serca rodzicielskiej w ramach historii rodziny, aby pomóc zidentyfikować osoby zagrożone niewydolnością serca.34 Obecne krajowe wytyczne sugerują, że osoby z silną rodzinną historią kardiomiopatii powinny przechodzić w nieinwazyjną lewicę. ocena funkcji komory, a nasze obserwacje wzmacniają te zalecenia Strategie nieinwazyjnego badania przesiewowego mogą identyfikować osoby z grupy wysokiego ryzyka z niewydolnością serca z objawami klinicznymi stopnia B2, które mogą być celem wczesnego zapobiegania chorobom.
W naszej próbce opartej na społeczności rodzicielska niewydolność serca wiązała się z subklinicznymi zmianami echokardiograficznymi lewej komory i zwiększonym ryzykiem klinicznej niewydolności serca u potomstwa. Pod warunkiem, że rodzicielskie wystąpienie niewydolności serca można stwierdzić rzetelnie przez dokładną historię, informacje te mogą ułatwić wczesną identyfikację osób zagrożonych niewydolnością serca.
[patrz też: integracja sensoryczna diagnoza, neurolog na nfz poznań, okulista na nfz gdańsk ]
[patrz też: espumisan krople ulotka, krem mikrozłuszczający z kwasem migdałowym na noc, ectoskin p7 ]