Przewlekła choroba ziarniniakowa przedstawiająca 69-letniego mężczyznę ad

Jego granulocyty obojętnochłonne zawierały normalną ilość dysfunkcyjnego cytochromu b i generowały jedynie niewielkie ilości nadtlenku. Zidentyfikowaliśmy substytucję jednej zasady w genie gp91-phox, która prowadzi do produkcji nienormalnie splicowanego RNA. W konsekwencji, przewidywano, że kodowany polipeptyd gp91phox będzie pozbawiony 10 aminokwasów w pobliżu jego końca C. Opis przypadku
69-letni biały człowiek, który miał doskonałe zdrowie bez wcześniejszych infekcji, został przeniesiony do New England Medical Center z innego szpitala po czterech dniach utrzymującej się gorączki (temperatura 39,4 ° C), dreszczach, anoreksji, bólach głowy i złym samopoczuciu. W badaniu przedmiotowym odnotowano powiększenie wątroby i wyczuwalny koniec śledziony. Wyniki laboratoryjne w momencie przyjęcia obejmowały liczbę białych komórek wynoszącą 7,2 x 109 na litr, z 0,64 segmentowymi postaciami, 0,22 postaci pasmowych, 0,11 limfocytów i 0,03 monocytów, z niewielkimi toksycznymi granulkami widocznymi na rozmazie obwodowym. Film w klatce piersiowej był normalny. Przeprowadzono powtarzane posiewy krwi i po ośmiu dniach wyhodowano Pseudomonas cepacia. Rozpoczęto leczenie dożylne za pomocą trimetoprimu-sulfametoksazolu i obniżono temperaturę pacjenta. Jego przebieg w szpitalu był następnie skomplikowany z powodu niewydolności oddechowej i nerek, krwawienia z przewodu pokarmowego i rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. Ostatecznie powrócił do zdrowia po długotrwałej terapii wysokimi dawkami z trimetoprimem-sulfametoksazolem i środkami podtrzymującymi. Historia rodziny była niezwykła dla wnuka z przypuszczalną przewlekłą chorobą ziarniniakową, która zmarła na P. cepacia pneumonia dziewięć lat wcześniej w wieku pięciu lat. W tym czasie stwierdzono, że córka pacjenta i dwie z sióstr wnuczka są nosicielami chronicznej choroby ziarniniakowej związanej z chromosomem X.
Metody
Izolacja i frakcjonowanie leukocytów
Po uzyskaniu świadomej zgody pobierano krew żylną od pacjenta i zdrowych osób dorosłych i leczono ją heparyną (20 U na mililitr krwi). Neutrofile i monocyty izolowano za pomocą wirowania w gradiencie Ficoll-Hypaque, a następnie sedymentacji dekstranowej.
Test nadtlenkowy
Neutrofile stymulowano 13-alfa-octanem 4-beta-forbolu 12-beta-mirystynianu (10 ng na mililitr, Sigma Chemical, St. Louis) i zmniejszono hamowanie ferrytochromu c przez dysmutazę ponadtlenkową w 37 ° C. 25 Wytwarzanie nadtlenku przez granulocyty przylegające do szkiełek szklanych i stymulowane przez octan mirystynianu forbolu (500 ng na mililitr) oznaczano przez pomiar redukcji barwnika nitrobo-tlenowego tetrazoliowego. [26] W celu zmierzenia wytwarzania wolnych od komórek nadtlenków potraktowaliśmy neutrofile 5 mmol fluorofosforanu diizopropylu na litr w ciągu jednej godziny w temperaturze 25 ° C, poddano je sonikacji, wyizolowano błonę i frakcje cytozolowe i przechowywano w temperaturze -70 ° C aż do ich użycia27. Test na obecność nadtlenków bez komórek przeprowadzono w 96 dołkach, płaskodenne mikropłytki, jak opisano wcześniej.13
Analiza spektralna i Western blot cytochromu b
Neutrofile ekstrahowano Tritonem X-100 (0,2% obj./obj.) Z 10 .moli azydku sodu i 10 .moli cyjanku potasu na litr (Sigma). Próbkę zredukowano za pomocą ditionianu sodu i napowietrzono pipetą Pasteura
[podobne: seminogram kraków, espumisan krople ulotka, vicebrol opinie ]