Przedkliniczne rozpoznanie rodzinnej kardiomiopatii przerostowej za pomocą analizy genetycznej limfocytów krwi ad 8

Badania przesiewowe pod kątem tej znanej mutacji u osoby zagrożonej chorobą można przeprowadzić stosunkowo łatwo za pomocą wielu dobrze opisanych metod. 7, 12 Proces badania przesiewowego jest znacznie bardziej złożony, jeśli wiele genów i wiele mutacji w obrębie tych genów powoduje określoną chorobę. Rodzinna kardiomiopatia przerostowa należy do kategorii złożonej. W około 50 procentach rodzin choroba ta jest spowodowana defektami w genie łańcucha ciężkiego . serca miozyny8 9 10 11, 13, 14 (i danych niepublikowanych). Duży rozmiar tego genu sprawia, że identyfikacja mutacji chorobotwórczych jest pracochłonna. Opracowaliśmy podejście do tego problemu, które wykorzystuje ektopową ekspresję tego genu w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej. Dostęp do transkryptów ciężkiego łańcucha mysin . z krwi obwodowej umożliwia wydajną amplifikację sekwencji kodujących, które można analizować pod kątem małych delecji, alternatywnego składania lub mutacji punktowych za pomocą testów ochrony przed RNazą. Ponieważ technika ta jest oparta na analizie tylko jednej chorej osoby, mutacje w genie łańcucha ciężkiego . serca miozyny można szybko zidentyfikować nawet w rodzinach, które są zbyt małe do konwencjonalnych analiz sprzężeń. Rodzinna kardiomiopatia przerostowa, która wynika z mutacji w genach innych niż gen ciężkiego łańcucha . serca miozyny, nie będzie wykrywana w tym teście przesiewowym. Mutacje, które nie wpływają na pierwotną sekwencję peptydu, mogą również zostać pominięte, chociaż należy wykryć te, które wytwarzają nieprawidłowe miejsca inicjacji lub nieprawidłowe splicing transkryptów ciężkiego łańcucha mysiej ..
Ocena osób z kardiomiopatią przerostową może obecnie obejmować badania genetyczne. Identyfikacja precyzyjnej mutacji odpowiedzialnej za rodzinną przerostową kardiomiopatię w jednym probandzie pozwala na szybką, opłacalną ocenę wszystkich członków rodziny za pomocą analiz krwi obwodowej. Testy genetyczne będą pomocne nie tylko w diagnozowaniu, gdy ocena kliniczna jest skomplikowana z powodu współistniejącego nadciśnienia tętniczego, zastawkowej choroby serca lub kondycjonowania sportowego, ale także umożliwia dokładną diagnostykę przedkliniczną lub prenatalną. Równie ważne, analizy genetyczne umożliwiają również jednoznaczne wykluczenie rozpoznania rodzinnej kardiomiopatii przerostowej u nietkniętych członków rodzin o zidentyfikowanych mutacjach.
Rozpoznanie kliniczne rodzinnej kardiomiopatii przerostowej u dzieci i młodych dorosłych może być szczególnie trudne, ale jest również szczególnie ważne. Częstość występowania nagłej śmierci wydaje się być wyższa w tej grupie51 i może być pierwszą manifestacją choroby.5, 6 W wielu seriach kardiomiopatia przerostowa jest jedną z najczęstszych ustaleń autopsyjnych wśród młodych sportowców, którzy nagle umierają, a na dużą skalę większość z tych przypadków rozpoznano po śmierci.52, 53 Echokardiograficzne cechy rodzinnej kardiomiopatii przerostowej mogą nie być w pełni widoczne aż do wieku dorosłego i są szczególnie subtelne lub nieobecne u dzieci przed okresem dojrzewania.4 Sześć z siedmiu dotkniętych chorobą dzieci w rodzinie, które badani nie mieli ani cech fizycznych ani cech echokardiograficznych diagnostycznych rodzinnej przerostowej kardiomiopatii, chociaż pięć z siedmiu miało nieprawidłowe elektrokardiogramy
[patrz też: olx tomaszów mazowiecki, seminogram, espumisan krople ulotka ]