Przedkliniczne rozpoznanie rodzinnej kardiomiopatii przerostowej za pomocą analizy genetycznej limfocytów krwi ad 6

Dziesięciu chorych członków rodziny zmarło z powodu kardiomiopatii przerostowej przed badaniem. Cztery śmierci były nagłe. Oceny kliniczne dorosłych członków rodziny (pokolenia I i II) wykazały osiem dotkniętych osób (wiek, 28 do 68 lat). Cztery były bezobjawowe. Wszyscy mieli nienormalne elektrokardiogramy. Siedem miało typowy przerost lewej komory w echokardiografii dwuwymiarowej, z maksymalną grubością ściany lewej komory wynoszącą od 1,5 do 2,5 cm (średnia, 2,2). Człon rodziny II-11 miał przerost lewej komory serca w dwuwymiarowym badaniu echokardiograficznym, ale maksymalną grubość ściany lewej komory równą 1,0 cm i łagodną niedomykalność mitralną. Wymiar lewego przedsionka był zwiększony we wszystkich ośmiu dotkniętych członków (4,0 do 5,1 cm, średnia, 4,5). Żadne nie miało pełnego skurczowego ruchu przedniej zastawki mitralnej lub dowodu gradientu lewej komory na ultrasonografię dopplerowską. Jeżeli różnica sekwencji wykryta w teście ochrony przed RNazą w członie rodziny I-1 (strzałka na Fig. 2B) reprezentuje mutację genu ciężkiego łańcucha . serca miozyny, który powoduje rodzinną przerostową kardiomiopatię, powinna również być obecna u wszystkich dotkniętych członków. rodziny QQ. Figura 2B (ścieżki 3 do 14) pokazuje analizy testów ochrony przed RNazą dla kilku dorosłych w tej rodzinie. Próbki od wszystkich dorosłych, którzy zostali dotknięci klinicznie na podstawie echokardiografii dwuwymiarowej, mieli prążek, którego nie było w próbkach pobranych od członków rodziny dorosłych, których nie dotykały. Pomiędzy klinicznymi i molekularnymi diagnozami genetycznymi występowała całkowita zgodność u wszystkich członków pokolenia I i II. Prawdopodobieństwo uzyskania tego wyniku przez przypadek (tj. Jeśli mutacja i choroba nie są połączone) wynosi na 10 000 (ocena dla lodowiska, 4,0 dla . = 0).
Różnicę w parach zasad nukleotydowych, które odpowiadają nowemu prążkowi w testach ochrony przed RNazą, zidentyfikowano za pomocą analizy sekwencji kwasu nukleinowego tego regionu łańcucha ciężkiego . serca miozyny pochodzącego od członka rodziny I-1 (dane nie przedstawione). Resztę guaniny normalnie obecną w pozycji 832 (ekson 9) przekształcono w resztę adeninową. Ta mutacja missense tworzy niekonserwatywne substytucje aminokwasu glutaminy dla argininy (pozycja 249), co powoduje zmianę ładunku od +1 do 0. Nie zidentyfikowaliśmy tego podstawienia aminokwasu wśród 100 normalnych chromosomów lub 50 chromosomów od niespokrewnionych pacjentów z rodzinna kardiomiopatia przerostowa (dane nie przedstawione). Co więcej, ta reszta argininy była rygorystycznie konserwowana podczas ewolucji i jest niezmienna we wszystkich miozynach mięśniowych scharakteryzowanych do tej pory. 15, 16, 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Łącznie dane te sugerują, że wykryto zmianę w sekwencji nukleotydowej. przez test ochrony RNazy jest mutacją, która powoduje rodzinną przerostową kardiomiopatię w tej rodzinie.
Ta mutacja missense znosi miejsce enzymu restrykcyjnego EcoRI normalnie obecne w eksonie 9,15, 16, które zapewnia niezależną metodę oceny diagnoz genetycznych. Sekwencje egzonu 9 łańcucha ciężkiego łańcucha miozyny . amplifikowano za pomocą DNA pełnej krwi. Produkty PCR strawiono EcoRI i frakcjonowano według wielkości na żelu agarozowym
[przypisy: przewlekła choroba ziarniniakowa, krem mikrozłuszczający z kwasem migdałowym na noc, phenazolina ]