Leczenie poekspozycyjne za pomocą Doksycykliny w zapobieganiu gorączce powracającej do kleszcza ad

Wykazano, że krótkie cykle leczenia doksycykliną skutecznie zapobiegają innym infekcjom wywoływanym przez krętek, takim jak borelioza.16,17. Obserwacje z niekontrolowanych badań sugerują, że profilaktyczne leczenie po narażeniu na kleszcze może być skuteczne w przypadku TBRF 18, ale zgodnie z naszą wiedzą kontrolowane badanie nie zostało opublikowane W tym badaniu zbadaliśmy skuteczność krótkiego przebiegu doksycykliny w zapobieganiu TBRF po aktywnościach wysokiego ryzyka na obszarze, gdzie TBRF jest endemiczny. Do diagnostyki użyto PCR i analizy serologicznej oprócz oceny rozmazów krwi.
Metody
Prze...

Sześć lat ciągłego mechanicznego wspomagania krążenia

W 2001 r. Randomizowane badanie porównujące pulsacyjne urządzenie wspomagające lewą komorę (LVAD) z leczeniem farmakologicznym w końcowej fazie niewydolności serca wykazało medianę przeżycia wynoszącą 8,5 miesiąca w przypadku pacjentów otrzymujących urządzenie.1 Jakość życia pacjentów była ograniczona przez poważne komplikacje związane z LVAD. W 2000 roku rozpoczęliśmy długoterminowe obserwacyjne badanie wspomagania krążenia za pomocą nowej, zminiaturyzowanej pompy osiowej. W tamtym czasie istniały ważne pytania dotyczące niezawodności pompy krwi zasilanej przez obrotowy silnik elektryczny i skutków zm...

Ultrasonografia dopplerowska a amniopunkcja w przewidywaniu anemii płodowej

Rzepki powikłane alloimmunizacją Rh oceniano za pomocą seryjnej inwazyjnej amniopunkcji w celu określenia poziomów bilirubiny przez pomiar w płynie owodniowym zmiany gęstości optycznej przy długości fali 450 nm (.OD450); jednak ta procedura niesie ryzyko. Nieinwazyjny pomiar ultrasonograficzny dopplerowskie szczytowej prędkości skurczowego przepływu krwi w środkowej tętnicy mózgowej również przewiduje ciężką anemię płodową, ale ten test nie został poddany rygorystycznej ocenie w porównaniu z płynem owodniowym .OD450. Metody
Przeprowadziliśmy prospektywne, międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie obejm...

Bablowiec watroby wielopecherzowy

Prawie dzień mija bez pojawienia się nagłówków związanych z przemysłem farmaceutycznym. Niezależnie od tego, czy takie historie zwiastują sukcesy (takie jak postępy w terapii farmakologicznej), czy też próbują niesmacznych problemów (takich jak problemy z opracowywaniem leków, ceną lub dostępnością), wiele uwagi poświęcono branży. Taka uwaga nie jest szczególnie zaskakująca, biorąc pod uwagę wysokie stawki medyczne, monetarne i moralne. Istnieją oczywiste potrzeby medyczne w zakresie nowych i lepszych produktów farmaceutycznych, ale rozwój tych produktów może przynieść znaczne ilości pieniędzy. Chocia...

Najnowsze zdjęcia w galerii terapia-cranio-sacralna:

331#olx słubice , #brzoskwinie wartości odżywcze , #trwałe usuwanie owłosienia , #samoloty szybowce rc allegro , #poradnia alergologiczna dla dzieci , #produkty zawierajace gluten , #osocze bogatopłytkowe poznań , #piperine forte gdzie kupić , #psychiatria i psychologia kliniczna , #okulista na nfz gdańsk ,