Cancer in the Spine: Comprehensive Care

Kiedy roślina idzie do nasion, jej nasiona są przenoszone we wszystkich kierunkach; ale mogą żyć i rosnąć tylko wtedy, gdy upadają na sprzyjającej glebie. Ta analogia, w artykule angielskiego chirurga Stevena Pageta opublikowanego w Lancecie w 1889 roku, była próbą wyjaśnienia predylekcji niektórych typów nowotworów do szerzenia się w kościach i inne tkanki. Ponad sto lat później nadal trwa dyskusja na temat teorii nasienia i gleby , a dyskurs poszerzył się o biologiczny efekt, jaki nasiona mają na glebie po wszczepieniu. We wc...

Mutant Neurogenin-3 w Wrodzonej Malabsorptive Diarrhea

Neurogenina-3 (NEUROG3) ulega ekspresji w endokrynnych komórkach progenitorowych i jest niezbędna do rozwoju komórek wewnątrzwydzielniczych w trzustce i jelicie. Gen NEUROG3 (NEUROG3) jest zatem kandydatem na przyczynę nowo odkrytego autosomalnego recesywnego zaburzenia charakteryzującego się uogólnionym zespołem złego wchłaniania i niedostatkiem komórek enteroendokrynnych. Metody
Przebadaliśmy genomowy DNA od trzech niespokrewnionych pacjentów z rzadkimi komórkami enteroendokrynnymi pod kątem mutacji NEUROG3. Następnie zbadali...

Aktywność fizyczna i cukrzyca zależna od insuliny

Helmrich i in. (Wydanie z 18 lipca) sugeruje, że można zapobiegać cukrzycy insulinoniezależnej (NIDDM) poprzez zwiększoną aktywność fizyczną. Chociaż interesujące, uważamy, że wniosek ten jest przedwczesny. Nawet jeśli zgłoszony związek pomiędzy wyższymi poziomami aktywności fizycznej w 1962 r. I niższą częstością występowania NIDDM 14 lat później jest zgodny z tą interpretacją, dowody korelacyjne, nawet z badania prospektywnego, nie mogą ustalić proponowanej zależności przyczynowej między aktywnością a NIDDM.

Biwalirudyna kontra monoterapia heparyną w zawale mięśnia sercowego

Strategie leczenia pacjentów z HIV przy przyjęciu na oddział intensywnej terapii. Algorytm ten zapewnia ramy dla podejmowania decyzji dotyczących stosowania terapii przeciwretrowirusowej w OIT. Testowanie i ujawnianie wirusa HIV powinno odbywać się zgodnie ze statutem prawnym, polityką instytucjonalną i ustalonymi wytycznymi.36 Pacjentów seronegatywnych na HIV należy doradzać w zakresie zapobiegania HIV i ograniczania ryzyka oraz wszystkich pacjentów, u których stwierdzono zachowanie wysokiego ryzyka Zakażenie HIV w ciągu poprzednich trze...

Najnowsze zdjęcia w galerii terapia-cranio-sacralna:

331#olx słubice , #brzoskwinie wartości odżywcze , #trwałe usuwanie owłosienia , #samoloty szybowce rc allegro , #poradnia alergologiczna dla dzieci , #produkty zawierajace gluten , #osocze bogatopłytkowe poznań , #piperine forte gdzie kupić , #psychiatria i psychologia kliniczna , #okulista na nfz gdańsk ,